User Tools

Site Tools


relanium

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
relanium [2010/03/12 21:40]
aurelijus
relanium [2010/03/12 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
  
 2002 m. gegužės mėnesį laimėjo baro "Prie Universiteto"​ rengtą konkursą už didžiausią parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​ 2002 m. gegužės mėnesį laimėjo baro "Prie Universiteto"​ rengtą konkursą už didžiausią parduoto alaus apyvartą per jų pasirodymą. ​
 +
 +2003 m. Vasario 16-osios proga grupė koncertavo Vokietijoje lietuvių bendruomenės renginyje.
  
 ====== Dainos, singlai ====== ====== Dainos, singlai ======
  
 2002 m. pristatyta daina "​Sidabrinis rytas"​. Tai pirmoji grupės daina pasiūlyta radijo stotims. 2002 m. pristatyta daina "​Sidabrinis rytas"​. Tai pirmoji grupės daina pasiūlyta radijo stotims.
relanium.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)