User Tools

Site Tools


requiem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
requiem [2010/03/11 00:00]
requiem [2010/03/11 19:53]
aurelijus
Line 1: Line 1:
 +====== Biografija ======
  
 +2000 m. kovo mėnesį leidosi į koncertinį turą po 15 Lietuvos miestų. ​
 +
 +2000 m. rugpjūčio mėnesį prie grupės prisijungė nauji nariai: [[Violetas Gibavičius]] (buvęs [[BIX]]'​as) ir [[Arnoldas Lukošius]] (buvęs [[Foje]], Dinamika narys).
requiem.txt · Last modified: 2010/03/11 00:00 (external edit)