User Tools

Site Tools


requiem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
requiem [2010/03/11 19:53]
aurelijus
requiem [2010/03/11 23:39]
aurelijus
Line 4: Line 4:
  
 2000 m. rugpjūčio mėnesį prie grupės prisijungė nauji nariai: [[Violetas Gibavičius]] (buvęs [[BIX]]'​as) ir [[Arnoldas Lukošius]] (buvęs [[Foje]], Dinamika narys). 2000 m. rugpjūčio mėnesį prie grupės prisijungė nauji nariai: [[Violetas Gibavičius]] (buvęs [[BIX]]'​as) ir [[Arnoldas Lukošius]] (buvęs [[Foje]], Dinamika narys).
 +
 +2001 m. Radiocentro muzikos apdovanojimuose pripažinta geriausia roko grupe.
requiem.txt · Last modified: 2010/03/11 00:00 (external edit)