User Tools

Site Tools


requiem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
requiem [2010/03/11 19:53]
aurelijus
requiem [2010/03/11 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
  
 2000 m. rugpjūčio mėnesį prie grupės prisijungė nauji nariai: [[Violetas Gibavičius]] (buvęs [[BIX]]'​as) ir [[Arnoldas Lukošius]] (buvęs [[Foje]], Dinamika narys). 2000 m. rugpjūčio mėnesį prie grupės prisijungė nauji nariai: [[Violetas Gibavičius]] (buvęs [[BIX]]'​as) ir [[Arnoldas Lukošius]] (buvęs [[Foje]], Dinamika narys).
 +
 +2001 m. Radiocentro muzikos apdovanojimuose pripažinta geriausia roko grupe.
requiem.txt · Last modified: 2010/03/11 00:00 (external edit)