User Tools

Site Tools


rondo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rondo [2010/03/07 20:36]
vaigys
rondo [2010/03/07 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 Istorija Istorija
-Grupė susikūrė 1976 metais Šiluvoje,​Raseinių raj. Grupe subūrė broliai Alvidas ir Gintautas Tautkai. Ilga laiką grupė vadinosi brolių Tautkų grupė, arba „Provincija"​ (tais laikais saviveiklinės grupės negalėjo turėti pavadinimų) vėliau, beveik oficialiai, vadinosi „Provincija“. Gintautui studijuojant Vilniaus inžineriniame statybos institute (VISI), grupė keletą kartų grojo įvairiuose ​instituto ​renginiuose.+Grupė susikūrė 1976 metais Šiluvoje,​Raseinių raj. Grupe subūrė broliai Alvidas ir Gintautas Tautkai. Ilga laiką grupė vadinosi brolių Tautkų grupė, arba „Provincija"​ (tais laikais saviveiklinės grupės negalėjo turėti pavadinimų) vėliau, beveik oficialiai, vadinosi „Provincija“. Gintautui studijuojant Vilniaus inžineriniame statybos institute (VISI), grupė keletą kartų grojo įvairiuose ​studentų ​renginiuose.
  
 Pavadinimas „Rondo“ atsirado 1985m. ir reiškia savarankišką muzikinį kūrinį, kuriame kartojasi posmelis ir priedainis. Tai idealiai atitiko „Rondo“ dainų struktūrą. “Rondo” sparčiai populiarėjo. Jų dainas pradėjo dainuoti visa Lietuva ir 1984 metais Valstybinė filharmonija pasiūlė “Rondo” dirbti profesionaliu pagrindu. Taip prasidėjo naujasis grupės “Rondo” profesionalaus muzikavimo etapas, beje žymėjęs ir grupės posūkį ​ link masėms populiaresnio skambesio, pop roko. Pavadinimas „Rondo“ atsirado 1985m. ir reiškia savarankišką muzikinį kūrinį, kuriame kartojasi posmelis ir priedainis. Tai idealiai atitiko „Rondo“ dainų struktūrą. “Rondo” sparčiai populiarėjo. Jų dainas pradėjo dainuoti visa Lietuva ir 1984 metais Valstybinė filharmonija pasiūlė “Rondo” dirbti profesionaliu pagrindu. Taip prasidėjo naujasis grupės “Rondo” profesionalaus muzikavimo etapas, beje žymėjęs ir grupės posūkį ​ link masėms populiaresnio skambesio, pop roko.
rondo.txt · Last modified: 2010/03/07 00:00 (external edit)