User Tools

Site Tools


saules_laikrodis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
saules_laikrodis [2020/04/05 13:53]
admin
saules_laikrodis [2020/04/05 13:54] (current)
admin
Line 2: Line 2:
  
  
-**Lietuvos progresyviojo roko grupė, įkurta 1976 m. Gintauto Rakausko (bosinė gitara) ir Giedriaus Kubiliaus (gitara). Oficialus Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblis.** ​+**Lietuvos progresyviojo roko grupė, įkurta 1976 m. Gintauto Rakausko (bosinė gitara) ir Giedriaus Kubiliaus (gitara). Oficialus Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblis ​(1981-1984).** 
  
 {{:​saules_laikrodis.jpg?​800|}} {{:​saules_laikrodis.jpg?​800|}}
saules_laikrodis.txt · Last modified: 2020/04/05 13:54 by admin