User Tools

Site Tools


saules_vaikai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
saules_vaikai [2010/03/09 08:24]
vaigys
saules_vaikai [2010/03/09 00:00] (current)
Line 31: Line 31:
  
  
 +===== Kūriniai, Diskografija =====\
  
  
- 
- 
-===== Kūriniai, Diskografija ===== 
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
  
 Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“ Šaltinis - Rokas Radzevičius elektroninė enciklopedija „Lietuvos roko pionieriai 1965–1984“
 +
 +Šiaulių miesto buitinio aptarnavimo kombinato jaunimo estradinis ansamblis [Grafika] / V. Četkauskas. – Šiauliai : Šiaulių buitinio aptarnavimo kombinatas, 1970 (Šiauliai : „Titnago“ sp.). – 1 plakatas : spalv. ; 77 x 56 cm. – Tiražas 500 egz. 
 +
  
 [[http://​www.eplakatas.lt/​eplakatas/​plakatas/​siauliu-miesto-buitinio-aptarnavimo-kombinato-jaunimo-estradinis-ansamblis]] [[http://​www.eplakatas.lt/​eplakatas/​plakatas/​siauliu-miesto-buitinio-aptarnavimo-kombinato-jaunimo-estradinis-ansamblis]]
saules_vaikai.1268115856.txt.gz · Last modified: 2010/03/09 00:00 (external edit)