User Tools

Site Tools


siela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
siela [2010/03/12 00:00]
siela [2010/03/12 21:54]
aurelijus
Line 1: Line 1:
 +**Siela** - gotikinio roko grupė. ​
  
 +Siela tapo pirmąja lietuviška grupe išleidusia skaitmeninį albumą internete. Albumas vadinosi "​Eldorado"​. ​
 +
 +====== Biografija ======
 +
 +Grupė "​Siela"​ susikūrė 1990 metais. Pirmosios jų dainos "​Vėjas nešantis naktį",​ "​Rudenio Dievas",​ "Viso gero svajokle"​ šiandien žinomos, kaip atgimimo laikotarpiu (1990 - 1991 m.) maištavusio jaunimo himnai. "​Siela"​ išlieka ir viena iš pirmųjų koncertine veikla užsiėmusių bei įrašus dariusių grupių jau nepriklausomoje Lietuvoje.
 +
 +Grupė savo 10 metų jubiliejų šventė 2000 m. vasario 27 d. Vilniaus "​Muzikinio angaro"​ klube, kur pristatė perleistą debiutinį albumą "​Vėjas nešantis naktį"​. ​
 +
 +13-ąjė gimtadienė šventė darydama koncertinį po tris miestus: Vilnių, Uteną, Kauną. Koncertų metu grupei talkino Hokshila.
siela.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)