User Tools

Site Tools


siela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
siela [2010/03/12 21:54]
aurelijus
siela [2010/03/13 01:14]
aurelijus
Line 10: Line 10:
  
 13-ąjė gimtadienė šventė darydama koncertinį po tris miestus: Vilnių, Uteną, Kauną. Koncertų metu grupei talkino Hokshila. 13-ąjė gimtadienė šventė darydama koncertinį po tris miestus: Vilnių, Uteną, Kauną. Koncertų metu grupei talkino Hokshila.
 +
 +====== Albumai ======
 +
 +2003 m. gegužės mėnesį išleido albumą "Už regėjimo lauko"​. Pristatymas vyko Vilniaus klube "Balti drambliai"​. Pristatyme koncertavo ir kviestiniai svečiai: [[Igoris Kofas]], [[Psichas]],​ [[Aleksandras Makejevas]],​ [[Memoria]].
siela.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)