User Tools

Site Tools


siela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
siela [2010/03/12 21:54]
aurelijus
siela [2010/03/12 00:00] (current)
Line 10: Line 10:
  
 13-ąjė gimtadienė šventė darydama koncertinį po tris miestus: Vilnių, Uteną, Kauną. Koncertų metu grupei talkino Hokshila. 13-ąjė gimtadienė šventė darydama koncertinį po tris miestus: Vilnių, Uteną, Kauną. Koncertų metu grupei talkino Hokshila.
 +
 +====== Albumai ======
 +
 +2003 m. gegužės mėnesį išleido albumą "Už regėjimo lauko"​. Pristatymas vyko Vilniaus klube "Balti drambliai"​. Pristatyme koncertavo ir kviestiniai svečiai: [[Igoris Kofas]], [[Psichas]],​ [[Aleksandras Makejevas]],​ [[Memoria]].
siela.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)