User Tools

Site Tools


smb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
smb [2010/11/29 19:04]
azn
smb [2010/11/29 19:06]
azn
Line 5: Line 5:
  
 {{:​smb.jpg|}} {{:​smb.jpg|}}
 +
 +Vilniaus pankroko grupė, kurios pavadinimas susiseda iš trijų narfių slapyvardžių:​ "​Savas",​ "​Maišas",​ "​Brudas"​. Vėliau grupės nariai sukurė dvi atskiras grupes "Erkė maiše"​ ir "​Dustas nuodai"​.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
smb.txt · Last modified: 2010/11/29 00:00 (external edit)