User Tools

Site Tools


smb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
smb [2010/11/29 19:04]
azn
smb [2010/11/29 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
  
 {{:​smb.jpg|}} {{:​smb.jpg|}}
 +
 +Vilniaus pankroko grupė, kurios pavadinimas susiseda iš trijų narfių slapyvardžių:​ "​Savas",​ "​Maišas",​ "​Brudas"​. Vėliau grupės nariai sukurė dvi atskiras grupes "Erkė maiše"​ ir "​Dustas nuodai"​.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
smb.txt · Last modified: 2010/11/29 00:00 (external edit)