User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2021/03/21 21:12]
admin [Sveiki atvykę į Lietuvos roko istoriją]
start [2022/06/28 11:24] (current)
gintautas [Sveiki atvykę į Lietuvos roko istoriją]
Line 29: Line 29:
 Norėdami redaguoti puslapius privalote [[:​uzsiregistruoti|užsiregistruoti.]] Norėdami redaguoti puslapius privalote [[:​uzsiregistruoti|užsiregistruoti.]]
  
-<​sub>​[[http://​www.impro.lt|© ​2021 ImPro]]</​sub>​+<​sub>​[[http://​www.impro.lt|© ​2022 ImPro]]</​sub>​
  
  
start.txt · Last modified: 2022/06/28 11:24 by gintautas