User Tools

Site Tools


uz_tevyne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
uz_tevyne [2010/12/01 00:00]
uz_tevyne [2010/12/01 18:55]
azn
Line 1: Line 1:
 +====== Už Tėvynę ======
 +**Susikūrė 1988**
  
 +**Gyvavo iki 1989** ​
 +
 +===== Istorija =====
 +
 +Grupei "​WC"​ arba "​Komanda V" iširus dėl muzikinių skonių, nes "​Varvekliui"​ geriausia visų laikų pankroko grupė buvo "The Exploited",​ o "​Atsuktuvui"​- "The Sex Pistols",​ "​Atsuktuvas"​ suburia savo punk77 grupę "Už tėvynę"​. Naujos grupės pavadinimą sugalvojo Marius Šulcas, vienas iš Jaunimo muzikos klubo veikėjų, dėl to, kad pavadinimas skamba dviprasmiškai,​ bet Vilniaus komjaunimo komitetas, po kurio stogu buvo prisiglaudęs klubas, niekaip neprisikabins.
 +
 +Kaip tik tuo laiku iš sovietinės armijos sugrįžo senas "​Atsuktuvo"​ bičiulis "​Stumbras",​ kuris mokėjo groti būgnais. Okupavę Antakalnyje esantį jo tėvo garažą, jie pradėjo "Už tėvynę"​ dainų repeticijas. Bet netrukus, "​Atsuktuvui"​ nežinant, naujoje studijoje apsilankė "​Remis"​ ir, per garsiai grodamas gitara, sudegino stiprintuvą. Galbūt kaip tik tada "​Atsuktuvas"​ palaidojo iliuzijas dėl rimtų grupės muzikantų ir nebesistengė suburti pilno ir nuolatinio grupės sąstato. Į koncertus jis dažniausiai keliaudavo vienas. Prieš koncertą labai lengvai prisikalbindavo bet kurios svetimos grupės būgninką:
 +- Kai aš pradėsiu groti, tu paklausyk tempo ir drąsiai kalk!
 +
 +Grupę globojo Jaunimo muzikos klubo prezidentas Giedrius Klimkevičius,​ kuris suorganizuodavo grupės pasirodymus Lietuvoje, "Roko marše"​ 1988 metais. Taip pat grupė dalyvavo estų pankroko festivalyje Tartu.
 +
 +Garsiąją dainą "​Lietuva- tai jėga!",​ "​Atsuktuvas"​ sukūrė bevažiuodamas į koncertą ant Rambyno kalno, kur ir buvo šios dainos premjera. Ant Rambyno kalno į Jonines suvažiuodavo marios žmonių. Tada tai buvo po daugelio metų pirmas kartas, kai valdžia, Rambyną paskelbusi draustiniu, bei papūtus Sąjūdžio vėjui ant Raganų kalno surengė šventę. "Už tėvynę"​ pirmą kartą koncertavo maždaug dviejų tūkstančių miniai. Publika vieningai skandavo naujosios dainos priedainį "​Lietuva-tai jėga!"​ Naują daino teko kartoti du kartus.
 +
 +"Roko marše per Lietuvą"​ grupėje grojo būgnininkas Rolnadas Gaušas, bosistas Vytas Kubilius, kuris labai praturtindavo nesudėtingą pankroko skambesį savo virtuozišku grojimu. Prieš kiekvieną koncertą Vytas versdavo "​Atsuktuvą"​ ir Rolandą repetuoti, nes griežtai prižiūrėjo minimalistiškai grojusius pankus.
 +
 +Metų gale įrašo albumą "Ėjau rukydama..."​ ir neužilgo pasuka link pop muzikos vandenų, bandydama groti tiek hiphopą, tiek electro-punk,​ tiek kuo toliau tuo labiau elementarią pop muziką, bei persivadina į UTV. 
 +
 +
 +===== Nariai =====
 +
 +Nerijus "​Atsuktuvas"​ Pečiūra - vokalas, gitara
 +
 +
 +===== Kūriniai, Diskografija =====
 +
 +"Live in Roko maršas"​ (1988 m.)
 +
 +===== Nuorodos =====
uz_tevyne.txt · Last modified: 2010/12/01 00:00 (external edit)