User Tools

Site Tools


vaizbunai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
vaizbunai [2010/03/06 21:07]
vaigys sukurtas
vaizbunai [2010/03/06 00:00] (current)
Line 9: Line 9:
 Grupę 1965 m. sukūrė Kauno Politechnikos Instituto studentai, muzikantai, grojantys Kauno energetikos kultūros rūmų šokių vakaruose. "​Vaizbūnai"​ (lietuvių tautosakoje taip buvo vadinami klajokliai, prekiautojai,​ plėšikai). Grupę 1965 m. sukūrė Kauno Politechnikos Instituto studentai, muzikantai, grojantys Kauno energetikos kultūros rūmų šokių vakaruose. "​Vaizbūnai"​ (lietuvių tautosakoje taip buvo vadinami klajokliai, prekiautojai,​ plėšikai).
 Nuo 1969 metų grupė buvo įtraukta į oficialius estradinių kolektyvų registrus. Todėl pavadinimas "​Vaizbūnai"​ buvo pogrindinis,​ oficialiai grupė ėmė vadintis KPI Mašinų gamybos fakulteto, vėliau KPI vokaliniu instrumentiniu ansambliu. Atsirado dvi muzikavimo sferos - tai grojimas šokių vakaruose, kur daugiausia skambėjo roko muzika ir viešas koncertinis muzikavimas,​ kur roko buvo mažiau. Grojant šokiuose, vyravo užsienio roko grupių kūriniai, o oficialiame repertuare skambėjo ansamblio kūryba ir lietuvių bei tarybinių kompozitorių kūriniai. Viena populiariausių savos kūrybos dainų buvo "​Karvė dviračiu važiavo, laikė vairą su ragais"​. Nuo 1969 metų grupė buvo įtraukta į oficialius estradinių kolektyvų registrus. Todėl pavadinimas "​Vaizbūnai"​ buvo pogrindinis,​ oficialiai grupė ėmė vadintis KPI Mašinų gamybos fakulteto, vėliau KPI vokaliniu instrumentiniu ansambliu. Atsirado dvi muzikavimo sferos - tai grojimas šokių vakaruose, kur daugiausia skambėjo roko muzika ir viešas koncertinis muzikavimas,​ kur roko buvo mažiau. Grojant šokiuose, vyravo užsienio roko grupių kūriniai, o oficialiame repertuare skambėjo ansamblio kūryba ir lietuvių bei tarybinių kompozitorių kūriniai. Viena populiariausių savos kūrybos dainų buvo "​Karvė dviračiu važiavo, laikė vairą su ragais"​.
- 
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
  
-Pirmoji grupės sudėtis:+**Pirmoji grupės sudėtis:**
  
 Romualdas Kulakauskas - bosinė gitara; Romualdas Kulakauskas - bosinė gitara;
Line 24: Line 23:
 Algis Vitas - mušamieji. Algis Vitas - mušamieji.
  
- Nuo 1969 metų ansamblio vadovas pradėjo į ansamblį kviesti naujus studentus, turėjusius pakeisti baigusius institutą muzikantus. 1970 metais ansamblyje pradėjo dainuoti Dalia Kaminskaitė ir Elvyra Židonytė. Kadangi studijos institute trukdavo apie 6 metus, ansamblio vokalistų gretos keitėsi. Keitėsi ir muzikantai. Ansamblyje taip pat grojo ir dainavo:+ Nuo 1969 metų ansamblio vadovas pradėjo į ansamblį kviesti naujus studentus, turėjusius pakeisti baigusius institutą muzikantus. 1970 metais ansamblyje pradėjo dainuoti Dalia Kaminskaitė ir Elvyra Židonytė. Kadangi studijos institute trukdavo apie 6 metus, ansamblio vokalistų gretos keitėsi. Keitėsi ir muzikantai. ​**Ansamblyje taip pat grojo ir dainavo:**
  
 Romas Juškevičius - solo gitara, vokalas; Romas Juškevičius - solo gitara, vokalas;
vaizbunai.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)