User Tools

Site Tools


versme

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
versme [2010/12/19 12:54]
azn
versme [2010/12/19 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
-buvę Aitvarai+ 
 +1976 m. grupei "Aitvarai" buvo leista pasirinkti pavadinimą "​Versmė",​ nes pavadinimu "​Aitvarai"​ nebuvo leidžiama koncertuoti,​ kadangi Aitvarai- neaiškios dvasios. Tačiau tai jau jazzrock laikotarpio grupė.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
versme.txt · Last modified: 2010/12/19 00:00 (external edit)