User Tools

Site Tools


vibracijah

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vibracijah [2010/12/07 18:07]
azn
vibracijah [2010/12/07 00:00] (current)
Line 6: Line 6:
 {{:​067.jpg|}} {{:​067.jpg|}}
  
-Pankų bandymas groti reggae muzika. Iš viso to gavosi pankų atliekamas minimalistinis regis su labai ilgomis kompozicijomis ir primityviais bei trumpais, bet gerai įsimenančiais ir netgi hipnotizuojančiais tekstais. Tuo metu viena pirmųjų lietuviškų grupių kuri bandė save realizuoti reggae muzikos srityje. Įrašai buvo daromi tiesiogiai nežiurint į pasitaikančias grojimo klaidas. Pirmasis "​albumas"​ įrašinėtas 1995 metų rugpjūčio pabaigos naktimis Papilėje, kantriai ir idėmiai prižiūrint abstinetui "​Smalkei"​ jo girtuosius draugelius pankus. Gavosi savotiškas "punky reaggae party" variantas. Antrasis "​albumas"​ įrašytas po dviejų metų "Kliakos" namuose, dalyvaujant Vidmantui "​Vy"​ Buivydui. Visos muzikinės partijos buvo atliktos dviejų narių, bei leidžiant sau ne tik užsidaryti reggae rėmuose, bet ir nepamiršti punk, todėl dalis naujosios programos buvo reggae, o kita dalis punk stiliuje.+Pankų bandymas groti reggae muzika. Iš viso to gavosi pankų atliekamas minimalistinis regis su labai ilgomis kompozicijomis ir primityviais bei trumpais, bet gerai įsimenančiais ir netgi hipnotizuojančiais tekstais. Tuo metu viena pirmųjų lietuviškų grupių kuri bandė save realizuoti reggae muzikos srityje. Įrašai buvo daromi tiesiogiai nežiurint į pasitaikančias grojimo klaidas. Pirmasis "​albumas"​ įrašinėtas 1995 metų rugpjūčio pabaigos naktimis Papilėje, kantriai ir idėmiai prižiūrint abstinetui "​Smalkei"​ jo girtuosius draugelius pankus. Gavosi savotiškas "punky reaggae party" variantas. Antrasis "​albumas"​ įrašytas po dviejų metų "Kliaksos" namuose, dalyvaujant Vidmantui "​Vy"​ Buivydui. Visos muzikinės partijos buvo atliktos dviejų narių, bei leidžiant sau ne tik užsidaryti reggae rėmuose, bet ir nepamiršti punk, todėl dalis naujosios programos buvo reggae, o kita dalis punk stiliuje.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
vibracijah.txt · Last modified: 2010/12/07 00:00 (external edit)