User Tools

Site Tools


viedras

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
viedras [2017/05/04 16:54]
arvydas
viedras [2017/05/04 17:01]
arvydas
Line 19: Line 19:
 1990 m. Romui Zableckui emigravus i JAV, senasis Viedras "​nugarmėjo į šulinį"​. Naujasis Viedras, verstu pavadinimu The Bucket 1997 m. JAV išleido albumą "Born in Lazdijai"​ (Gimęs Lazdijuose),​ kuriame buvo įrašytos senosios Viedro dainos, daugumoje anglų kalboje, nes vokalistas buvo jau ne lietuvis... 1990 m. Romui Zableckui emigravus i JAV, senasis Viedras "​nugarmėjo į šulinį"​. Naujasis Viedras, verstu pavadinimu The Bucket 1997 m. JAV išleido albumą "Born in Lazdijai"​ (Gimęs Lazdijuose),​ kuriame buvo įrašytos senosios Viedro dainos, daugumoje anglų kalboje, nes vokalistas buvo jau ne lietuvis...
  
-Šiuo metu originalias Viedro dainas lietuviškai atlikinėja,​ Lazdijų grupė Kryžkelė, kuriai vadovauja Viktoras Safronovas+Šiuo metu originalias Viedro dainas lietuviškai atlikinėja,​ Lazdijų grupė Kryžkelė, kuriai vadovauja Viktoras Safronovas.
- +
-VIEDRAS +
- +
-Manęs, drauguži, nežinai +
-Mes koncertuojam nedažnai. +
-Nors mūsų užvardzis - keistokas,​ +
-Mūsų krypcis yra dzūk-rock'​as. +
- +
-Kol nevėlu, bėk apsipirkci,​ +
-Iš karto apsirūpyk viedrais. +
-Nes šuos instrumentus išpirks tuoj +
-Ir kų tu nešies in mūsų koncertų?​ +
- +
-O in koncertų tu su sėbrais atvažavis +
-Švilpk ir šauki: "​VIEDRAS"​!+
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
viedras.txt · Last modified: 2017/05/04 00:00 (external edit)