User Tools

Site Tools


viedras

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
viedras [2010/09/27 08:49]
arvydas sukurtas
viedras [2017/05/04 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-Dzūk-rock'​o grupė Viedras susikūrė 1985 m. Lazdijuose. Iš pradžių Viedrą sudarė tik du muzikantai: Romas Zableckas ir Viktoras Safronovas. Tris juostinius ​"albumus" ("​Wiedras",​ "​Viedras II" ir "​Šulinyje" ​Viedras įrašė pasitelkę ​"Kazį" ​(elektroninius būgnus). ​Veliau ​prie dueto prisijungė druskininkiečiai Robertas Rutkauskas (mirė 2007 m.) ir Vytas Staugaitis.+====== Viedras ====== 
 +**Susikūrė 1985** 
 + 
 +**Gyvavo iki 1990**  
 + 
 +**1997 m JAV atgimė kaip The Bucket**  
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== Istorija ===== 
 + 
 +{{:​viedras2005.jpg|}} 
 + 
 +Dzūk-rock'​o grupė Viedras susikūrė 1985 m. Lazdijuose. Iš pradžių Viedrą sudarė tik du muzikantai: ​Romualdas (RomasZableckas ​(bosinė gitara, vokalas) ​ir Viktoras Safronovas ​(gitara, vokalas). Tris juostinius ​albumus“  ​Viedras įrašė pasitelkę ​Kazį“ (elektroninius būgnus). ​Vėliau ​prie Romo ir Viktoro ​prisijungė druskininkiečiai Robertas Rutkauskas (mirė 2007 m.) (mušamieji) ir Vytas Staugaitis ​(klavišiniai).  
 + 
 +1988-siais dalyvavo „Žemaitijos taurė“ konkurse pavadinimu Sesija, nes Viedras netiko cenzūrai… 
 + 
 +1990 m. Romui Zableckui emigravus i JAV, senasis Viedras "​nugarmėjo į šulinį"​. Naujasis Viedras, verstu pavadinimu The Bucket 1997 m. JAV išleido albumą "Born in Lazdijai"​ (Gimęs Lazdijuose),​ kuriame buvo įrašytos senosios Viedro dainos, daugumoje anglų kalboje, nes vokalistas buvo jau ne lietuvis... 
 + 
 +Šiuo metu originalias Viedro dainas lietuviškai atlikinėja,​ Lazdijų grupė Kryžkelė, kuriai vadovauja Viktoras Safronovas. 
 + 
 +===== Nariai ===== 
 + 
 +Robertas Rutkauskas - mušamieji 
 + 
 +Romas Zableckas - vokalas, bosinė gitara 
 + 
 +Viktoras Safronovas - vokalas, gitara 
 + 
 +Vytas Staugaitis - vokalas, klavišiniai 
 + 
 + 
 +===== Kūriniai, Diskografija ===== 
 + 
 +Viedras I - 1985 (magnetinėje juostoje) 
 + 
 +Wiedras II - 1985 (magnetinėje juostoje) 
 + 
 +Šulinyje - 1986 (magnetinėje juostoje) 
 + 
 +Gimęs Lazdijuose (Born in Lazdijai) - 1997 (CD) 
 + 
 + 
 +===== Nuorodos ===== 
 + 
 +"The Bucket"​ iš anglų į dzūkų - verčiama "​Viedras"​ 
 +(Romualdas Zableckas; straipsnis rašytas 1996 m. "​Lietuvos Rytui",​ nespausdintas) 
 + 
 +[[http://​www.koloradoromas.com/​viedras.html]] 
 + 
viedras.1285566559.txt.gz · Last modified: 2010/09/27 00:00 (external edit)