User Tools

Site Tools


viedras

This is an old revision of the document!


Dzūk-rock'o grupė Viedras susikūrė 1985 m. Lazdijuose. Iš pradžių Viedrą sudarė tik du muzikantai: Romas Zableckas (bosinė gitara, vokalas) ir Viktoras Safronovas (gitara, vokalas). Tris juostinius “albumus” (“Wiedras”, “Viedras II” ir “Šulinyje” Viedras įrašė pasitelkę “Kazį” (elektroninius būgnus). Veliau prie Romo ir Viktoro prisijungė druskininkiečiai Robertas Rutkauskas (mirė 2007 m.) (mušamieji) ir Vytas Staugaitis (klavišiniai instrumentai).

viedras.1285566910.txt.gz · Last modified: 2010/09/27 00:00 (external edit)