User Tools

Site Tools


viedras

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
viedras [2010/09/27 09:55]
arvydas
viedras [2017/05/04 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
 **Gyvavo iki 1990** ​ **Gyvavo iki 1990** ​
  
-**Vėliau ​1997 m atgimė ​JAV kaip The Bucket** ​+**1997 m JAV atgimė kaip The Bucket** ​
  
  
Line 11: Line 11:
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
  
-Dzūk-rock'​o grupė Viedras susikūrė 1985 m. Lazdijuose. Iš pradžių Viedrą sudarė tik du muzikantai: Romas Zableckas (bosinė gitara, vokalas) ir Viktoras Safronovas (gitara, vokalas). Tris juostinius „albumus“ ​(„Viedras I“, „Wiedras II“ ir „Šulinyje“ ​Viedras įrašė pasitelkę „Kazį“ (elektroninius būgnus). ​Veliau ​prie Romo ir Viktoro prisijungė druskininkiečiai Robertas Rutkauskas (mirė 2007 m.) (mušamieji) ir Vytas Staugaitis (klavišiniai ​instrumentai). +{{:​viedras2005.jpg|}} 
 + 
 +Dzūk-rock'​o grupė Viedras susikūrė 1985 m. Lazdijuose. Iš pradžių Viedrą sudarė tik du muzikantai: ​Romualdas (RomasZableckas (bosinė gitara, vokalas) ir Viktoras Safronovas (gitara, vokalas). Tris juostinius „albumus“ ​ Viedras įrašė pasitelkę „Kazį“ (elektroninius būgnus). ​Vėliau ​prie Romo ir Viktoro prisijungė druskininkiečiai Robertas Rutkauskas (mirė 2007 m.) (mušamieji) ir Vytas Staugaitis (klavišiniai). ​
  
 1988-siais dalyvavo „Žemaitijos taurė“ konkurse pavadinimu Sesija, nes Viedras netiko cenzūrai… 1988-siais dalyvavo „Žemaitijos taurė“ konkurse pavadinimu Sesija, nes Viedras netiko cenzūrai…
  
-Bus daugiau...+1990 m. Romui Zableckui emigravus i JAV, senasis Viedras "​nugarmėjo į šulinį"​. Naujasis Viedras, verstu pavadinimu The Bucket 1997 m. JAV išleido albumą "Born in Lazdijai"​ (Gimęs Lazdijuose),​ kuriame buvo įrašytos senosios Viedro dainos, daugumoje anglų kalboje, nes vokalistas buvo jau ne lietuvis...
  
 +Šiuo metu originalias Viedro dainas lietuviškai atlikinėja,​ Lazdijų grupė Kryžkelė, kuriai vadovauja Viktoras Safronovas.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
Line 42: Line 45:
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
  
-[[http://home.comcast.net/~romukas/​straipsnis.html]]+"The Bucket"​ iš anglų į dzūkų - verčiama "​Viedras"​ 
 +(Romualdas Zableckas; straipsnis rašytas 1996 m. "​Lietuvos Rytui",​ nespausdintas) 
 + 
 +[[http://www.koloradoromas.com/viedras.html]]
  
  
viedras.1285570524.txt.gz · Last modified: 2010/09/27 00:00 (external edit)