User Tools

Site Tools


viedras

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
viedras [2017/05/04 16:54]
arvydas
viedras [2017/05/04 00:00] (current)
Line 19: Line 19:
 1990 m. Romui Zableckui emigravus i JAV, senasis Viedras "​nugarmėjo į šulinį"​. Naujasis Viedras, verstu pavadinimu The Bucket 1997 m. JAV išleido albumą "Born in Lazdijai"​ (Gimęs Lazdijuose),​ kuriame buvo įrašytos senosios Viedro dainos, daugumoje anglų kalboje, nes vokalistas buvo jau ne lietuvis... 1990 m. Romui Zableckui emigravus i JAV, senasis Viedras "​nugarmėjo į šulinį"​. Naujasis Viedras, verstu pavadinimu The Bucket 1997 m. JAV išleido albumą "Born in Lazdijai"​ (Gimęs Lazdijuose),​ kuriame buvo įrašytos senosios Viedro dainos, daugumoje anglų kalboje, nes vokalistas buvo jau ne lietuvis...
  
-Šiuo metu originalias Viedro dainas lietuviškai atlikinėja,​ Lazdijų grupė Kryžkelė, kuriai vadovauja Viktoras Safronovas+Šiuo metu originalias Viedro dainas lietuviškai atlikinėja,​ Lazdijų grupė Kryžkelė, kuriai vadovauja Viktoras Safronovas.
- +
-VIEDRAS +
- +
-Manęs, drauguži, nežinai +
-Mes koncertuojam nedažnai. +
-Nors mūsų užvardzis - keistokas,​ +
-Mūsų krypcis yra dzūk-rock'​as. +
- +
-Kol nevėlu, bėk apsipirkci,​ +
-Iš karto apsirūpyk viedrais. +
-Nes šuos instrumentus išpirks tuoj +
-Ir kų tu nešies in mūsų koncertų?​ +
- +
-O in koncertų tu su sėbrais atvažavis +
-Švilpk ir šauki: "​VIEDRAS"​!+
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
viedras.txt · Last modified: 2017/05/04 00:00 (external edit)