User Tools

Site Tools


vienisu_vilku_klubas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vienisu_vilku_klubas [2010/10/03 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +**VIENIŠŲ VILKŲ KLUBAS**
  
 +
 +Vilniaus mokytojų namų svetainėje kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį vyksta dainuojamosios poezijos renginiai. Betarpiškoje aplinkoje dainų autoriai ir atlikėjai bendrauja su publika ir dalinasi naujausiais savo kūriniais.
 +
 +
 +[[http://​www.facebook.com/​pages/​POLIARIZUOTI-STIKLAI/​250834660090?​ref=ts#​!/​pages/​Vilnius-Lithuania/​LONE-WOLF-CLUB/​421475599745]]
 +
 +
 +**Nariai**
 +
 +
 +**Olegas Zakarenkovas**
 +
 +
 +**Vydmantas Juronis**
 +
 +
 +**Šarūnas Mačiulis**
 +
 +
 +**Povilas Girdenis**
 +
 +
 +''​Ričardas Mikalajūnas**
 +
 +
 +**Vilijus Važnevičius**
vienisu_vilku_klubas.txt · Last modified: 2010/10/03 00:00 (external edit)