User Tools

Site Tools


vienuoliai

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vienuoliai [2010/03/06 21:33]
vaigys sukurtas
vienuoliai [2010/03/06 00:00] (current)
Line 12: Line 12:
 1972 m. I – ajame saviveiklinių estradinių vokalinių – instrumentinių ansamblių festivalyje,​ skirtame Lietuvos Komjaunimo 50 – mečiui, "​Vienuoliai"​ tapo diplomantais. Tais pačiais metais grupė koncertavo Talino Politechnikos universitete. Šio koncerto metu padarytas vienintelis grupės istorijoje garso įrašas, kuris, deja, iki mūsų dienų neišliko. 1972 m. I – ajame saviveiklinių estradinių vokalinių – instrumentinių ansamblių festivalyje,​ skirtame Lietuvos Komjaunimo 50 – mečiui, "​Vienuoliai"​ tapo diplomantais. Tais pačiais metais grupė koncertavo Talino Politechnikos universitete. Šio koncerto metu padarytas vienintelis grupės istorijoje garso įrašas, kuris, deja, iki mūsų dienų neišliko.
 1972 m., baigę studijas fizikos fakultete ir užsiėmę moksline veikla, "​Vienuoliai"​ iširo. 1972 m., baigę studijas fizikos fakultete ir užsiėmę moksline veikla, "​Vienuoliai"​ iširo.
- 
- 
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
  
  
 Eugenijus Gaižauskas – solinė gitara; Eugenijus Gaižauskas – solinė gitara;
 +
 Grigorijus Gordonas – ritminė gitara; Grigorijus Gordonas – ritminė gitara;
 +
 Gediminas Trinkūnas – bosinė gitara; Gediminas Trinkūnas – bosinė gitara;
 +
 Dobilas Pigaga – mušamieji. Dobilas Pigaga – mušamieji.
    
 +
 ===== Kūriniai, diskografija ===== ===== Kūriniai, diskografija =====
  
vienuoliai.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)