User Tools

Site Tools


vilnius_underground

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vilnius_underground [2010/11/27 16:27]
azn
vilnius_underground [2010/12/01 19:33]
azn
Line 13: Line 13:
  
 Emocinis karas (Vilnius) Emocinis karas (Vilnius)
 +
 +Pionieriaus garbės žodis (Kaunas)
  
 33 proc. kiaulių pakeliui į Vatikaną (Kaunas) 33 proc. kiaulių pakeliui į Vatikaną (Kaunas)
Line 25: Line 27:
  
 Šiaurės kryptis (Vilnius) Šiaurės kryptis (Vilnius)
 +
 +Už tėvynę (Vilnius)
 +
 +Kelias į komunizmą
  
 ir kt. ir kt.
  
  
vilnius_underground.txt · Last modified: 2010/12/01 00:00 (external edit)