User Tools

Site Tools


wc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wc [2010/11/28 10:51]
azn
wc [2010/11/29 00:00]
Line 1: Line 1:
-====== WC ====== 
-**Susikūrė 1985** 
  
-**Gyvavo iki 1987** 
- 
- 
- 
-===== Istorija ===== 
- 
-Pirmosios grupės dainos buvo parašytos 1986 metais. Tiksliau grupė neturėjo nei tekstų, nei muzikos. Tai buvo trumpos frazės, sakysim, "​Pilnas miestas narkomanų"​. Kadangi nų vienas nežinojo, kaip kuriama grupė, "​Varveklis"​ nupiešė knygelę. Ant viršelio flomasteriu buvo išraitytas grupės pavadinimas "​WC",​ o viduje, kiekvieno puslapio viršuje- dainų pavadinimai. Po to "​Atsuktuvui"​ netyčia toptelėjo į galvą, kad vis dėlto reiketų repetuoti. 
- 
-===== Nariai ===== 
- 
-Nerijus "​Atsuktuvas"​ Pečiūra - gitara, vokalas 
- 
-"​Varveklis"​ - vokalas 
- 
-"​Remis"​ - gitara 
- 
-===== Kūriniai, Diskografija ===== 
- 
-===== Nuorodos ===== 
wc.txt · Last modified: 2010/11/29 00:00 (external edit)