User Tools

Site Tools


wc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
wc [2010/11/28 15:17]
azn
wc [2010/11/29 21:33]
azn
Line 7: Line 7:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +{{:​varvalasatsuktuvas.jpg|}}
  
 Pradžioje grupė neturėjo nei tekstų, nei muzikos. Tai buvo trumpos frazės, sakysim, "​Pilnas miestas narkomanų"​. Kadangi nų vienas nežinojo, kaip kuriama grupė, "​Varveklis"​ nupiešė knygelę. Ant viršelio flomasteriu buvo išraitytas grupės pavadinimas "​WC",​ o viduje, kiekvieno puslapio viršuje- dainų pavadinimai. Po to "​Atsuktuvui"​ netyčia toptelėjo į galvą, kad vis dėlto reiketų repetuoti. Pirmoji tikroji daina "Aš nuplikau nuo peroksido"​ buvo įrašyta pas "​Remį"​ namuose. Pradžioje grupė neturėjo nei tekstų, nei muzikos. Tai buvo trumpos frazės, sakysim, "​Pilnas miestas narkomanų"​. Kadangi nų vienas nežinojo, kaip kuriama grupė, "​Varveklis"​ nupiešė knygelę. Ant viršelio flomasteriu buvo išraitytas grupės pavadinimas "​WC",​ o viduje, kiekvieno puslapio viršuje- dainų pavadinimai. Po to "​Atsuktuvui"​ netyčia toptelėjo į galvą, kad vis dėlto reiketų repetuoti. Pirmoji tikroji daina "Aš nuplikau nuo peroksido"​ buvo įrašyta pas "​Remį"​ namuose.
wc.txt · Last modified: 2010/11/29 00:00 (external edit)