User Tools

Site Tools


wc

This is an old revision of the document!


WC

Susikūrė 1985

Gyvavo iki 1987

Istorija

Pirmosios grupės dainos buvo parašytos 1986 metais. Tiksliau grupė neturėjo nei tekstų, nei muzikos. Tai buvo trumpos frazės, sakysim, “Pilnas miestas narkomanų”. Kadangi nų vienas nežinojo, kaip kuriama grupė, “Varveklis” nupiešė knygelę. Ant viršelio flomasteriu buvo išraitytas grupės pavadinimas “WC”, o viduje, kiekvieno puslapio viršuje- dainų pavadinimai. Po to “Atsuktuvui” netyčia toptelėjo į galvą, kad vis dėlto reiketų repetuoti.

Nariai

Nerijus “Atsuktuvas” Pečiūra - gitara, vokalas

“Varveklis” - vokalas

“Remis” - gitara

Kūriniai, Diskografija

Nuorodos

wc.1290934312.txt.gz · Last modified: 2010/11/28 00:00 (external edit)