User Tools

Site Tools


wc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wc [2010/11/28 15:17]
azn
wc [2010/11/29 00:00] (current)
Line 7: Line 7:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +{{:​varvalasatsuktuvas.jpg|}}
  
 Pradžioje grupė neturėjo nei tekstų, nei muzikos. Tai buvo trumpos frazės, sakysim, "​Pilnas miestas narkomanų"​. Kadangi nų vienas nežinojo, kaip kuriama grupė, "​Varveklis"​ nupiešė knygelę. Ant viršelio flomasteriu buvo išraitytas grupės pavadinimas "​WC",​ o viduje, kiekvieno puslapio viršuje- dainų pavadinimai. Po to "​Atsuktuvui"​ netyčia toptelėjo į galvą, kad vis dėlto reiketų repetuoti. Pirmoji tikroji daina "Aš nuplikau nuo peroksido"​ buvo įrašyta pas "​Remį"​ namuose. Pradžioje grupė neturėjo nei tekstų, nei muzikos. Tai buvo trumpos frazės, sakysim, "​Pilnas miestas narkomanų"​. Kadangi nų vienas nežinojo, kaip kuriama grupė, "​Varveklis"​ nupiešė knygelę. Ant viršelio flomasteriu buvo išraitytas grupės pavadinimas "​WC",​ o viduje, kiekvieno puslapio viršuje- dainų pavadinimai. Po to "​Atsuktuvui"​ netyčia toptelėjo į galvą, kad vis dėlto reiketų repetuoti. Pirmoji tikroji daina "Aš nuplikau nuo peroksido"​ buvo įrašyta pas "​Remį"​ namuose.
wc.txt · Last modified: 2010/11/29 00:00 (external edit)