User Tools

Site Tools


zas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
zas [2010/03/12 00:00]
zas [2010/03/12 11:36]
aurelijus
Line 1: Line 1:
 +====== Biografija ======
  
 +2001 m. pradžioje grupė įkūrė savo įrašų leidyklą - "Žas Records"​. ​
 +
 +2001 m. gegužės mėnesį išleistas albumas "​Geriausios dainos - Taupa"​. Leidžiant jį sudaryta sutartis su Maximos prekybos centrais, kuriuose šis diskas prekiautas prie pat kasų. Tačiau užprotestavus kitoms leidybinėms kompanijoms,​ albumo išleidimas nukeltas savaitei ir imtas prekiauti visur.
zas.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)