User Tools

Site Tools


zas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zas [2010/03/12 11:36]
aurelijus
zas [2010/03/12 00:00] (current)
Line 3: Line 3:
 2001 m. pradžioje grupė įkūrė savo įrašų leidyklą - "Žas Records"​. ​ 2001 m. pradžioje grupė įkūrė savo įrašų leidyklą - "Žas Records"​. ​
  
-2001 m. gegužės mėnesį išleistas albumas "​Geriausios dainos - Taupa"​. Leidžiant jį sudaryta sutartis su Maximos prekybos centrais, kuriuose šis diskas prekiautas prie pat kasų. Tačiau užprotestavus kitoms leidybinėms kompanijoms,​ albumo išleidimas nukeltas savaitei ir imtas prekiauti visur.+====== Albumai ====== 
 + 
 + 
 +2001 m. gegužės mėnesį išleistas albumas "​Geriausios dainos - Taupa"​. Leidžiant jį sudaryta sutartis su Maximos prekybos centrais, kuriuose šis diskas prekiautas prie pat kasų. Tačiau užprotestavus kitoms leidybinėms kompanijoms,​ albumo išleidimas nukeltas savaitei ir imtas prekiauti visur. "​Albumas kainuos 10 Lt, tikimės, kad jį pirks kaip kramtomą gumą ar dantų krapštukus ir nebijome būti apkaltinti meno nuvertinimu",​ - apie albumą kalbėjo [[Linas Karalius]]-Ezopas.
zas.txt · Last modified: 2010/03/12 00:00 (external edit)