User Tools

Site Tools


zenklas_x

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zenklas_x [2010/03/04 23:40]
vaigys
zenklas_x [2010/11/27 00:00] (current)
Line 6: Line 6:
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
 +
 +Aigris Bulavas - smuikas
 +
 +Gytis Gasperaitis - cimbolai
 +
 +Gintautas Kažemėkas - mušamieji
 +
 +Audrius Mickevičius - kanklės
 +
 +Šarūnas Miškinis - boso gitara
 +
 +Valdas Neimantas - akustinė gitara
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
  
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
zenklas_x.txt · Last modified: 2010/11/27 00:00 (external edit)