User Tools

Site Tools


zona

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zona [2010/03/04 23:38]
vaigys
zona [2010/11/27 00:00] (current)
Line 7: Line 7:
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
 +
 +Nortautas Statkevičius - vokalas, bosinė gitara
 +
 +Tomas Jovaiša - gitara
 +
 +Tomus Dičius - gitara
 +
 +Adomas Grigaitis - mušamieji
  
 ===== Kūriniai, Diskografija ===== ===== Kūriniai, Diskografija =====
  
 ===== Nuorodos ===== ===== Nuorodos =====
zona.txt · Last modified: 2010/11/27 00:00 (external edit)