User Tools

Site Tools


g.r.i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
g.r.i [2010/12/01 19:29]
azn
g.r.i [2010/12/01 00:00] (current)
Line 5: Line 5:
  
  
-Iširus ​grupe "WC, "​Atsuktuvui"​ sukūrus savąją punk77 "Už tėvynę",​ "Vasrveklis" gi suburia griežtesnio pankroko grupę, kadangi jo nuomone geriausia į ką galima lygiuotis pankroke tai "The Exploited",​ todėl daugiau mažiau grupė bando savo muzikines žinias realizuoti oi!-punk stiliuje. Grupės pavadinimas išsišifruoja kaip "​Genocidas raudonajam interventui"​.+1988 metais iširus ​grupei "​Komanda V", "​Atsuktuvui"​ sukūrus savąją punk77 "Už tėvynę",​ "Varveklis" ​pavasarį ​gi suburia griežtesnio pankroko grupę, kadangi jo nuomone geriausia į ką galima lygiuotis pankroke tai "The Exploited",​ todėl daugiau mažiau grupė bando savo muzikines žinias realizuoti oi!-punk stiliuje, kuri pradžioje vadinosi "​Griovėjai",​ vėliau "​G.R.I."​. Grupės ​"​G.R.I." ​pavadinimas išsišifruoja kaip "​Genocidas raudonajam interventui"​.
  
 ===== Nariai ===== ===== Nariai =====
g.r.i.1291224542.txt.gz · Last modified: 2010/12/01 00:00 (external edit)