User Tools

Site Tools


graffiti

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
graffiti [2010/03/11 22:19]
aurelijus
graffiti [2010/03/12 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biografija ======
 +
 +2003 m. vasario mėnesį grupės narys Lava prasitarė, kad jie propaguoja "​kvartirininkų"​ tradiciją - koncertų pasirodymų pratęsimą gerbėjų namuose.
 +
 ====== Grupės nariai ====== ====== Grupės nariai ======
  
graffiti.1268338751.txt.gz · Last modified: 2010/03/11 00:00 (external edit)