User Tools

Site Tools


dykuma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dykuma [2010/11/28 10:36]
azn
dykuma [2010/11/29 00:00] (current)
Line 6: Line 6:
  
 ===== Istorija ===== ===== Istorija =====
 +
 +{{:​dykuma_1989_.jpg|}}
  
 Grupės nariai užaugo su “Led Zeppelin”,​ “Deep Purple”, “Black Sabbath”, “AC/​DC”,​ “Judas Priest” kūryba. Savo stilių vadina mistiniu thrash metalu - mistiniu todėl, kad tekstuose šmėžuoja fantastikos,​ filosofijos,​ okultizmo elementų. Grupės nariai teigia: „Grojame ir apdainuojame daugiau tai, ko nematom, kas mus jaudina ir kuo tikim. Viską darom iš širdies ir širdžiai, šia muzika gyvenam, alsuojam, be jos būtų neišvengiamai sunku. (…) Apskritai gyvename ne vien roku. Mene ieškome filosofijos bei dvasingumo - tai du neatsiejami dalykai.” Grupės nariai užaugo su “Led Zeppelin”,​ “Deep Purple”, “Black Sabbath”, “AC/​DC”,​ “Judas Priest” kūryba. Savo stilių vadina mistiniu thrash metalu - mistiniu todėl, kad tekstuose šmėžuoja fantastikos,​ filosofijos,​ okultizmo elementų. Grupės nariai teigia: „Grojame ir apdainuojame daugiau tai, ko nematom, kas mus jaudina ir kuo tikim. Viską darom iš širdies ir širdžiai, šia muzika gyvenam, alsuojam, be jos būtų neišvengiamai sunku. (…) Apskritai gyvename ne vien roku. Mene ieškome filosofijos bei dvasingumo - tai du neatsiejami dalykai.”
dykuma.1290933393.txt.gz · Last modified: 2010/11/28 00:00 (external edit)