User Tools

Site Tools


kuprevicius_giedrius

Giedrius Kuprevičius

…žmogus-orkestras, kuris pats kuria muziką, pats groja, pats kovoja ir pats taikosi,pats rašo publicistikos, eseistikos, kultūrologijos tekstus. Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, muzikinės medžiagos plėtojimas pagrįstas melodizmu ir ritminių struktūrų augmentacijomis. Daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu www.kamane.lt

CURRICULUM VITAE

Gimiau 1944 m. balandžio 8 d. Kaune. Po vaikų muzikos mokyklos 1958-1962 mokiausi kompozicijos J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabartinėje konservatorijoje), 1962-1968 metais studijavau Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Muzikos ir teatro akademijoje), kurioje baigiau kompozicijos klasę pas prof. Eduardą Balsį, įgijau kompozitoriaus ir specialių muzikinių teorinių disciplinų dėstytojo specialybes. Pedagoginė veikla (bemaž be pertraukų) - nuo 1966 metų: dirbau Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje, vedžiau muzikos fakultatyvus Kauno Medicinos akademijoje, Lietuvos žemės ūkio universitete, Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitete), dėsčiau aktoriniam kursui Vilniaus universitete, muzikinės improvizacijos kursą Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose. Skaičiau 200 paskaitų ciklą Muzikiniai trečiadieniai visuomenei Kauno viešojoje bibliotekoje. Vadovavau Kauno valstybinio muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei Argo.

Vienuoliką metų vadovavau Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui, buvau Lietuvos Televizijos muzikos laidų redakcijos vyr. redaktoriumi. Dirbau valstybinėse pareigose: Lietuvos Kultūros ministerijoje (pirmuoju ministro pavaduotoju ir meno reikalų valdybos viršininku), vicemeru Kauno savivaldybėje. Nuo 1990 metų iki 1999 pabaigos dėsčiau (docento pareigose) Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, o nuo 2000 sausio 1d. paskirtas KTU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, kuriuo ir dabar dirbu. Profesorius. Išleista mokomoji knyga Muzika teatre. Kiti skaityti arba skaitomi universitetiniai kursai: Muzikos estetika, Muzikos filosofija, Mistika muzikoje, Europos muzikos istorija, Lietuvos muzikos istorija, Menas ir civilizacija, Muzikos kalba. Nuo 1957 metų kartu su tėvu Viktoru Kuprevičiumi (1901-1992) reguliariai skambinu Kauno kariljonu (49 chromatiškai suderintų varpų komplektas). Šiuo metu esu vyresnysis Kauno miesto varpininkas. Skambinau karilionais Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Olandijoje.

Esu Lietuvos Kompozitorių sąjungos ir Lietuvos Muzikų sąjungos narys. Nuo 1968 metų pastoviai bendradarbiauju su Lietuvos spauda, rašau muzikinės publicistikos ir kultūrologijos klausimais žurnaluose Muzikos barai, Santara, Nemunas, dienraštyje Kauno diena turėjau pastovią autorinę skiltį (nuo 1968 metų). Esu išleidęs dvi esė knygas – Atbuli metai ir Juk pasakyta. Ilgą laiką vedžiau LTV laidas Kontrapunktas. Kartą per mėnesį skaitau komentarą Lietuvos radijo laidoje “Kultūros savaitė” (I programa). Nuolat koncertuoju respublikoje ir užsienyje. Dalyvauju muzikiniuose festivaliuose, suvažiavimuose ir simpoziumuose. Domiuosi jaunimo muzikine veikla ir ją remiu. Master-class vedėjas tarptautiniuose muzikiniuose jaunimo forumuose. Koncertinės grupės Žaliakalnio vilkai dalyvis. Dalyvavau steigiant Garso ir vaizdo menų technologijų katedrą KTU.

Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi - 2003 02 03; Įsimintiniausias Kauno menininkas - už operą “Jobo teismas”, operetę “Kipras, Fiodoras ir kiti” bei vokalinę simfoniją “Aštuoni metafiziniai romansai” - 2003 gruodis; Vyriausybės kultūros ir meno premija - 2005.

Vedęs, žmona Gražina dailininkė, duktė Ieva. Žentas Andrius - skulptorius. Turiu nuostabius anūkus Marių ir Ugnių.

http://www.giedriuskuprevicius.lt/

kuprevicius_giedrius.txt · Last modified: 2010/03/06 00:00 (external edit)