User Tools

Site Tools


roko_marsas

Roko maršas per Lietuvą

Roko maršo per Lietuvą idėjos autorius - Algirdas Kaušpėdas (“Antis”), vėliau Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio narys. Idėją įgyvendinti ėmėsi Vilniaus jaunimo muzikos klubas. Roko maršo tikslas- parodyti Lietuvai roką tokį, koks jis yra. Pirmasis roko maršas vyko 1987 m. liepos 6-12 dienomis Viniuje, Kaune, Kėdainiuose, Šiauliuose, Tauragėje, Klaipėdoje ir rėmė Lietuvos kultūros fondą. Dalyvavusių grupių koncertus pamatė apie 58000 žiūrovų. Dalis surinktų lėšų skirtos Lietuvos kultūros fondui. Antrasis roko maršas vyko 1988 metų liepos 28 - rugpjūčio 7 dienomis. Biržuose, Šiauliuose, Mažeikiuose, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje vykusius koncertus pamatė apie 70000 žiūrovų. Šis roko maršas rėmė Lietuvos persitvarkymo sajūdį, žaliųjų judėjimą, kėlė atutinio atgimimo idėjas, ekologines problemas. Daug kur po ilgos pertraukos pirmą kartą buvo iškelta trispalvė. Roko marųč lydėjo LPS Seimo tarybos narys filosofas Arvydas Juozaitis. Išleistas bukletas kuriame išdėstyta Sąjūdžio platforma, įdėta anketa stalinizmo nusikaltimams tirti. Antrasis roko maršas vienas pirmųjų kultūrinių - politinių akcijų Lietuvoje. Trečiasis roko maršas, surengtas Laisvalaikio organizavimo susivienjimo “Centras”, vyko 1989 metų liepos 28 -rugpjūčio 6 dienomis ir rėmė ką tik neseniai susikūrusią Lietuvos invalidų draugiją. Maršo metu buvo reikalaujama likviduoti karines bazes ir karines gamyklas Lietuvos respublikoje, taip pat paminėtas Ribentropo-Molotovo paktas. Taip pat minėtas roko maršas susijęs ir su baidariu žygiu Lietuvos nacionalinio parko ežerais. Jame dalyvavo studentai-medikai iš Šiaurės Amerikos ir Tarybų Sąjungos, invalidai (Vietnamo ir Afganistano karo dalyviai), ivairių organizacijų atstovai. Žygio devizas: “Per gamtą į žmonių širdis”.

I Roko maršas per Lietuvą 1987

Dalyviai:

Antis

Ad libitum

Katedra

Hilda

Jumprava (Latvija)

II Roko maršas per Lietuvą 1988

Dalyviai:

Antis

Bix

JMK folkloro grupė

Už tėvynę

Krasts (Latvija)

Krimbel (Estija)

III Roko maršas per Lietuvą 1989

Dalyviai:

Antis

Foje

Edvardo Punbkrio grupė (Kanada)

Naujas kraujas (JAV)

Dariaus Polikaičio grupė (JAV)

Nuorodos

Amžininkai. Roko maršas per Lietuvą 2008 49min. 02sek. http://fondas.lrt.lt/Media/ItemReview.aspx?ItemId=2018

roko_marsas.txt · Last modified: 2010/11/27 00:00 (external edit)